Μάθε για το rescEU

rescEU-KeyVisuals-A3-EL-5

Κάντε Δωρεά στην Π.Ε.Ε.Π.Σ.

Επικοινωνία


Επικοινωνήστε μαζί μας

« This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. »


Το Προφίλ της

Πανελλήνιας Ένωσης Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος

.

Η Πανελλήνια Ένωση Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος ιδρύθηκε με την 7929/2008 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με σκοπό:


1. Την διαφύλαξη, προάσπιση, ενίσχυση και εκσυγχρονισμoύ του θεσμού του εθελοντή πυροσβέστη.


2. Την εξύψωση του κύρους των εθελοντών πυροσβεστών, την ανάδειξη της αξίας και σημασίας της ύπαρξης του θεσμού του εθελοντή πυροσβέστη και της προσφοράς των εθελοντών πυροσβεστών στο κοινωνικό σύνολο.


3. Την προστασία, διαφύλαξη, μελέτη και προαγωγή των θεσμικών και κοινωνικών συμφερόντων των μελών του και των νομίμων δικαιωμάτων τους.


4. Την συμβολή στην βελτίωση της θέσης των εθελοντών πυροσβεστών σε κάθε επίπεδο, στην ανάπτυξη της οργάνωσης των εθελοντών πυροσβεστών στο χώρο του Πυροσβεστικού Σώματος και στην αναβάθμιση της εκπαίδευσής τους για την καλύτερη εκπλήρωση της κοινωφελούς αποστολής τους και την ανταπόκρισή τους στις ανάγκες του κοινωνικού συνόλου.


5. Την ανάπτυξη του πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας και την σύσφιξη των δεσμών μεταξύ των εθελοντών πυροσβεστών και των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος καθώς και μεταξύ των εθελοντών πυροσβεστών και των Ελλήνων πολιτών.


6. Την διαφώτιση και ενημέρωση των αρμοδίων αρχών και φορέων και γενικότερα της κοινής γνώμης για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μέλη του.


7. Την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για την προστασία του περιβάλλοντος και την διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας και την εμπέδωση στο κοινό της αγάπης για τη φύση.


8. Την ασφάλεια και προστασία της ζωής των πολιτών, της περιουσίας των πολιτών και του κράτους κατά των κινδύνων του πυρός, των πλημμύρων και των κάθε είδους φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών.

.

Δείτε Επίσης:


   - Καταστατικό Π.Ε.Ε.Π.Σ.


   - Ενημερωτικό φυλλάδιο για τον Εθελοντή Πυροσβέστη


Το Διοικητικό Συμβούλιο της

Πανελλήνιας Ένωσης Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος 

.

.

tm n1

Πρόεδρος

Τσιουγκρής Σεραφείμ
Εθελοντής Πυρονόμος
1ος Π.Σ. Αθηνών
Τηλ. 6980 360 855

Βιογραφικό

.

dzervas1

.

Αντιπρόεδρος

Ζέρβας Δημήτριος
Εθελοντής Πυρονόμος
Ε.Π.Κ. Πεντέλης
Τηλ. 6945 291 080

Βιογραφικό

Pkokkos

.

Γενικός Γραμματέας

Κόκκος Παύλος
Εθελοντής Πυροσβέστης
Ε.Π.Κ. Ύδρας

Τηλ. 6977 910 417

Βιογραφικό

.

vasilis giannakoulias

Αν. Γεν. Γραμματέας

Γιαννακούλιας Βασίλειος
Εθελοντής Πυροσβέστης

Ε.Π.Κ. Σπετσών

Τηλ. 6944 228 211

Βιογραφικό

. Σπυρίδων Πολιτόπουλος

Ταμίας

Πολιτόπουλος Σπυρίδων
Εθελοντής Πυροσβέστης
1ος Π.Σ. Αθηνών
Τηλ. 6977 301 825

Βιογραφικό

.

fdaktylidis

Οργανωτικός

Γραμματέας

Δακτυλίδης Φραγκίσκος
Εθελοντής Πυροσβέστης
3ος Π.Σ. Πειραιά
Τηλ. 6977 830 119

Βιογραφικό

 Ch Margiolakis

Μέλος

Μαργιολάκης Χαρίλαος

Εθελοντής Πυροσβέστης

1ος Π.Σ. Χανίων

Βιογραφικό

.

 mbitra

Μέλος

Μπίτρα Μαρία

Εθελόντρια Πυροσβέστρια
1ος Π.Σ. Αθηνών

Βιογραφικό

 pafliotis Μέλος

Παφλιώτης Γεώργιος
Εθελόντης Πυροσβέστης
6ος Π.Σ. Αθηνών

Βιογραφικό 

.


.

Εύρεση

Ακολουθήστε μας στο...


Facebook

twitter

YouTube

Γίνε Μέλος στην Π.Ε.Ε.Π.Σ.

Gine melos
QR Code for JotForm form


Τηλ. Πυροσβεστικής Υπηρεσίας - 199 Σε Περίπτωση Πυρκαγιάς
Καλέστε 199

FireMag