Υποστηρικτές

Το Προφίλ της

Πανελλήνιας Ένωσης Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος

.

Η Πανελλήνια Ένωση Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος ιδρύθηκε με την 7929/2008 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με σκοπό:


1. Την διαφύλαξη, προάσπιση, ενίσχυση και εκσυγχρονισμoύ του θεσμού του εθελοντή πυροσβέστη.


2. Την εξύψωση του κύρους των εθελοντών πυροσβεστών, την ανάδειξη της αξίας και σημασίας της ύπαρξης του θεσμού του εθελοντή πυροσβέστη και της προσφοράς των εθελοντών πυροσβεστών στο κοινωνικό σύνολο.


3. Την προστασία, διαφύλαξη, μελέτη και προαγωγή των θεσμικών και κοινωνικών συμφερόντων των μελών του και των νομίμων δικαιωμάτων τους.


4. Την συμβολή στην βελτίωση της θέσης των εθελοντών πυροσβεστών σε κάθε επίπεδο, στην ανάπτυξη της οργάνωσης των εθελοντών πυροσβεστών στο χώρο του Πυροσβεστικού Σώματος και στην αναβάθμιση της εκπαίδευσής τους για την καλύτερη εκπλήρωση της κοινωφελούς αποστολής τους και την ανταπόκρισή τους στις ανάγκες του κοινωνικού συνόλου.


5. Την ανάπτυξη του πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας και την σύσφιξη των δεσμών μεταξύ των εθελοντών πυροσβεστών και των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος καθώς και μεταξύ των εθελοντών πυροσβεστών και των Ελλήνων πολιτών.


6. Την διαφώτιση και ενημέρωση των αρμοδίων αρχών και φορέων και γενικότερα της κοινής γνώμης για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μέλη του.


7. Την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για την προστασία του περιβάλλοντος και την διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας και την εμπέδωση στο κοινό της αγάπης για τη φύση.


8. Την ασφάλεια και προστασία της ζωής των πολιτών, της περιουσίας των πολιτών και του κράτους κατά των κινδύνων του πυρός, των πλημμύρων και των κάθε είδους φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών.

.

Δείτε Επίσης:


   - Καταστατικό Π.Ε.Ε.Π.Σ.


   - Αίτηση εγγραφής στην Π.Ε.Ε.Π.Σ.


   - Ενημερωτικό φυλλάδιο για τον Εθελοντή Πυροσβέστη

Το Διοικητικό Συμβούλιο της

Πανελλήνιας Ένωσης Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος 

.

.

tm n1

Πρόεδρος
Τσιουγκρής Σεραφείμ
Εθελοντής Πυρονόμος
1ος Π.Σ. Αθηνών 
Τηλ. 6937 269 843

Βιογραφικό

.

GP1

.

Αντιπρόεδρος
Πετράς Γεώργιος
Εθελοντής Πυρονόμος
1ος Π.Σ. Αθηνών
Τηλ. 6945 992 971

Βιογραφικό

.

dzervas1

.

Γενικός Γραμματέας
Ζέρβας Δημήτριος
Εθελοντής Πυρονόμος
12ος Π.Σ. Αθηνών
Τηλ. 6945 291 080

Βιογραφικό

.

NM

Αν. Γεν. Γραμματέας

Μαρκοζάνης Νικόλαος
Εθελοντής Πυροσβέστης
9ος Π.Σ. Αθηνών
Τηλ. 6932 535 327

Βιογραφικό

stavroulaki

Ταμίας

Σταυρουλάκη Ελένη
Εθελοντής Πυρονόμος
Π.Υ. Ρεθύμνου

Τηλ. 6944 470 006
Βιογραφικό

.

fdaktylidis

Οργανωτικός

Γραμματέας
Δακτυλίδης Φραγκίσκος
Εθελοντής Πυροσβέστης
3ος Π.Σ. Πειραιά 
Τηλ. 6977 830 119

Βιογραφικό

spanagiotou

Υπεύθυνος

Δημοσίων Σχέσεων
Παναγιώτου Σπυρίδων
Εθελοντής Πυρονόμος
Ε.Π.Κ. Πεντέλης
Τηλ. 6944 360 406

Βιογραφικό

.

Σπυρίδων Πολιτόπουλος Μέλος
Πολιτόπουλος Σπυρίδων
Εθελοντής Πυροσβέστης
1ος Π.Σ Αθηνών
Βιογραφικό
Pkokkos Μέλος
Κόκκος Παύλος
Εθελοντής Πυροσβέστης
Ε.Π.Κ. Ύδρας 
Βιογραφικό

.


.

Για Εθελοντές Πυροσβέστες...

Εγγραφείτε στην Π.Ε.Ε.Π.Σ.

Gine melos

Ακολουθήστε μας στο...


Facebook

twitter

YouTube

Κάντε Δωρεά στην Π.Ε.Ε.Π.Σ.

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας
« This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. »


Τηλ. Πυροσβεστικής Υπηρεσίας - 199 Σε Περίπτωση Πυρκαγιάς
Καλέστε 199

FireMag