Υποστηρικτές


Νομοθεσία - Διαταγές

Ο Θεσμός του Εθελοντή Πυροσβέστη καθιερώθηκε και στη χώρα μας με το Ν. 1951/1991 που ψηφίστηκε, πρέπει να τονισθεί, ομόφωνα απ' όλες τις πτέρυγες της Βουλής. Η Αποστολή του Εθελοντή Πυροσβέστη είναι η ασφάλεια και η προστασία της ζωής των πολιτών και της περιουσίας αυτών και του κράτους από τους κινδύνους των πυρκαγιών, των πλημμύρων, των σεισμών και των λοιπών θεομηνιών και ατυχημάτων.

.

.

hot-icon-smallΑναβάθμιση του Θεσμού του Εθελοντή Πυροσβέστη

.

    Η νέα νομοθεσία για τον θεσμό του Εθελοντή Πυροσβέστη

      (Ν.4029/2011 - Κεφάλαιο Β')

.

    Τροποποίηση του Άρθρου 29 του Ν.4029/2011

      (Ν.4172/2013 - Άρθρο 110 Παρ. 8)

    Τροποποίηση των Άρθρων 19, 21, 25, 27 & 32 του Ν.4029/2011 hot-icon

      (Ν.4249/2014 - Άρθρο 99)

.

    - Κανονισμός Οργάνωσης & Λειτουργίας Εθελοντικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών

      (Υ.Α. 41006 οικ. Φ.101.4/06-08-2012)

.

    Λειτουργία Λογαριασμού Αλληλοβοήθειας Εθελοντών Πυροσβεστών

      (Π.Δ. 136/2013)

.

    Η αρχική νομοθεσία για τον θεσμό του Εθελοντή Πυροσβέστη

      (Ν.1951/1991 - Καθιέρωση του θεσμού, Π.Δ. 32/1992 και άλλες διατάξεις)

.

    Ενημερωτικό φυλλάδιο για τον Εθελοντή Πυροσβέστη (Εκδ. Α.Π.Σ.)

     - Ενημερωτικό φυλλάδιο για τον Εθελοντή Πυροσβέστη (Εκδ. Π.Ε.Ε.Π.Σ.)

     Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης Εθελοντών Πυροσβεστών

.


Σχετικές Διαταγές και Αποφάσεις Α.Π.Σ. που αφορούν Εθελοντές Πυροσβέστες
.
- 20/05/2015 -

Υπόδειγμα ΔΥ Αναφοράς για έκδοση υπηρεσιακής άδειας οδηγού - χειριστή πυροσβεστικών οχημάτων - μηχανημάτων

.
- 22/05/2013 - Τροποποίηση της υπ' αριθ. 3350 Απόφασης Αρχηγού ΠΣ
.
- 21/09/2012 - Αντικατάσταση του Παραρτήματος Α΄ της υπ' αριθ. 3350 Απόφασης Αρχηγού ΠΣ
.
- 27/04/2012 -

Απόκτηση ιδιότητας, βασική εκπαίδευση και συναφή θέματα εθελοντών πυροσβεστών  (υπ' αριθ. 3350 Απόφαση Αρχηγού ΠΣ)

.
 -  19/01/2012  -  Διεξαγωγή Υπηρεσίας από τους Εθελοντές Πυροσβεστές
.
- 08/02/2012 - Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών κτιριακών εγκαταστάσεων, πυροσβεστικών οχημάτων και λοιπού μηχανολογικού πυροσβεστικού και διασωστικού εξοπλισμού στις Εθελοντικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες (υπ' αριθ. 3483 Απόφαση Αρχηγού ΠΣ)
- 11/09/2009 - Χορήγηση στολής Μαχίμου Υπηρεσίας σε νέους Εθελοντές Πυροσβέστες
.
- 02/11/2008 - Οδήγηση Πυροσβεστικων οχημάτων απο Εθελοντές
.
- 03/12/2007 - Προαγωγές και Αναγραφή Υπηρεσίας στο Ημερήσιο Φύλλο Υπηρεσιών του σταθμού
.
- 15/07/2007 - Καθορισμός Στολής, Εξάρτυσης και Διακριτικών Εθελοντών Πυροσβεστών
.
- 28/01/2002 Εκτέλεση Υπηρεσίας σε 8 4ώρα & Απουσία 1 μήνα
.
.

Για Εθελοντές Πυροσβέστες...

Εγγραφείτε στην Π.Ε.Ε.Π.Σ.

Gine melos

Ακολουθήστε μας στο...


Facebook

twitter

YouTube

Κάντε Δωρεά στην Π.Ε.Ε.Π.Σ.

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας
« This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. »


Τηλ. Πυροσβεστικής Υπηρεσίας - 199 Σε Περίπτωση Πυρκαγιάς
Καλέστε 199

FireMag